Het UBO-register

Het UBO-register, een nieuwe maatregel tegen witwassen, verplicht de eigenaar van een vennootschap om zich te registreren.

Europa (en dus ook België) schakelt een versnelling hoger in het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme.

Ultimate Beneficial Owner

De term UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap.  De basisregel is dat een persoon die (on)rechtstreeks eigenaar is van meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap (of stemrechten) een begunstigde is van die vennootschap.

Bij VZW’s en stichtingen gaat het dan in principe over de leden van de raad van bestuur.
 

De UBO’s van een vennootschap zijn steeds natuurlijke personen. Dat laatste zorgt ervoor dat het bijvoorbeeld bij groepsstructuren ingewikkeld kan worden om die persoon te identificeren.
 

Wat komt er juist in het register?

Eens het duidelijk is wie de UBO is, moet de vennootschap een aantal gegevens van die persoon doorgeven aan de overheid. Deze data zijn, onder andere, de naam, geboortedatum, verblijfsadres, nationaliteit en de omvang van diens belangen. De overheid verzamelt deze vervolgens in het UBO-register. Daar worden ze trouwens tot 10 jaar na het einde van de vennootschap bewaard.
 

De deadline voor de eerste UBO-registratie is uitgesteld naar 31 maart 2019!

Elke wijziging moet binnen de maand worden  door gegeven.
 

Deze maatregel neem je toch best ter harte. Bij niet naleving zijn er namelijk persoonlijke straffen voor de bestuurders aan verbonden. Bestuurders kunnen zich in het kader van hun bestuurdersaansprakelijk verwachten aan een persoonlijke zware geldboete.

Voor de registratie kan je in België gebruik maken van de online applicatie, www.myminfinpro.be.
 

Daar kan je als bestuurder van je vennootschap inloggen met je EID kaartlezer, identiteitskaart en pincode,  daarna kies je bij toepassingen  voor de link naar UBO, u zal dan uw ondernemingsnummer zien staan en de mogelijkheid om uw gegevens in te brengen.

Je kan echter ook je accountant een volmacht geven om deze formaliteiten te vervullen. Op onze website vindt u onder de rubriek volmacht de procedure om dit te doen  zonder dat u zich moet verplaatsen.
 

Voor alle inlichtingen hieromtrent kan u ons steeds contacteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Het gebruik van cookies op www.hetaccountantskantoor.be

Noodzakelijke cookies
Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan.

Info over het privacy- en cookiebeleid.
 

Bijkomende cookies}:

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.