Coronavirus: Doorstarten na de lockdown!

Geplaatst op 25 maart 2020

Het Accountantskantoor volgt de steunmaatregelen die de overheid voorziet voor Vlaamse ondernemingen op de voet. Niet alle maatregelen zijn momenteel glashelder. Wij blijven ze volgen en houden u op de hoogte.
We willen u zoveel mogelijk aanmoedigen om zelf de steun zelf aan te vragen.
De procedures zijn immers vrij eenvoudig.
Lukt dit echt niet, dan kunnen wij u uiteraard ook begeleiden.
Hierna vindt u een korte uitleg en enkele nuttige linken die u snel op weg helpen.


STEUNMAATREGELEN SOCIALE BIJDRAGEN
Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen


Pre-registratie van de aanvraag
De ministerraad heeft de tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen goedgekeurd.

Wie kan er aanspraak op maken?
De zelfstandigen die niet konden genieten van het overbruggingsrecht voor mei en/of juni en die hun activiteiten hebben hervat of voortgezet, maar die gedurende één of beide maanden de uitoefening van hun zelfstandige activiteit verminderd zien vanwege de zorg die zij door de Coronacrisis aan hun kind(eren) moeten geven.
Het gaat om kinderen jonger dan 12 jaar (de uitkering kan echter nog toegekend worden als het kind zijn 12de verjaardag heeft in 2020).
Voor kinderen met een beperking wordt de leeftijdsgrens verhoogd tot 21 jaar (in bepaalde gevallen valt de leeftijdsgrens zelfs volledig weg).

Welke financiële tussenkomst wordt betaald?
De zelfstandige heeft recht op een maandelijkse uitkering voor mei en/of juni 2020 van:

 • 532,24 euro voor ouders van een kind jonger dan 12 jaar of met een beperking
 • 875,00 euro voor éénoudergezinnen.


Het Corona ouderschapsverlof kan je NIET combineren met het Corona overbruggingsrecht.
Indien je deze uitkering krijgt heeft het geen zin om een aanvraag in te dienen voor het Corona ouderschapsverlof.
Je kan je aanvraag voor het Corona ouderschapsverlof indienen via je sociaal verzekeringsfonds.

Overbruggingsrecht 
Overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd tot 30 juni 2020

Je moet een nieuwe aanvraag indienen!

Het overbruggingsrecht werd verlengd tot en met 30 juni 2020 voor wie ook in de maand juni nog verplicht gesloten is of zeven opeenvolgende dagen zijn activiteit onderbreekt.
Deze keer wordt het overbruggingsrecht niet automatisch verlengd, je zal een nieuwe aanvraag moeten indienen. Je zal een bericht met praktische informatie voor de nieuwe aanvraag ontvangen.

De betaling wordt uitgevoerd begin juli 2020.

Meer info vind je bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Vraag het overbruggingsrecht aan bij uw sociaal verzekeringsfonds. De fondsen voorzien een formulier.

Staat uw sociaal fonds niet in het lijstje? Neem dan contact op met uw fonds om daar de desbetreffende info op te vragen. Als wij hierbij van dienst kunnen zijn, dan horen we dat graag.

Het overbrugingsrecht voor zelfstandigen kan omwille van het coronavirus aangevraagd worden van zodra een volledige of gedeeltelijke sluiting van uw zaak noodzakelijk is.  De tegemoetkoming via deze weg is 1291€ op maandbasis voor alleenstaanden, 1614€ voor personen met gezinslast (kinderen, niet werkende echtgeno(o)t(e)).

 • een nieuwe richtlijn bevestigt dat bedrijfsleiders hun maandloon niet hoeven te verlagen/schrappen om van het overbruggingsrecht gebruik te maken. U kan beide dus perfect combineren.
 • Vanaf 7 dagen sluiting in een bepaalde maand, krijgt u toch de uitkering overbruggingsrecht voor de volledige maand. Vb. u sluit slechts 10 dagen -> u heeft alsnog recht op het volledige bedrag van 1291€. Voor een gedwongen sluiting geldt dit zelfs vanaf de eerste dag. (deze maatregel is geldig voor de maanden maart & april)

Voor wie? 
U hebt recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat u:

 • Ofwel in de horeca werkt (ook wanneer u niet helemaal gesloten bent en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, nog bij mensen thuis levert of uw hotel open blijft).
 • Ofwel in een andere sector werkt met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting (ook wanneer u nog een deel van uw activiteit of een andere zelfstandige activiteit verderzet, zoals een lesgever die zijn webshop nog uitbaat).
 • Ofwel wanneer u door het coronavirus uw activiteiten minstens zeven dagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat u weinig klanten hebt of uit voorzorg). In dat geval mag u tijdens die zeven dagen in principe geen enkele activiteit meer uitoefenen.

Behoort u tot de laatste groep – die minstens zeven dagen zijn activiteiten onderbreekt – dan zijn bepaalde activiteiten toch toegestaan zonder dat u uw uitkering verliest:

 • Spoedgevallen: dringende consultaties door medici, paramedici of dierenartsen; maar ook een absoluut noodzakelijk onderhoud of een noodzakelijke herstelling door garagisten, elektriciens, loodgieters … Noodzakelijk betekent dat zonder jouw interventie de veiligheid of hygiëne in het gedrang komt, of dat uw klant uw dienst absoluut nodig heeft om bv. zijn beroep verder te kunnen uitoefenen. Bij de beoordeling gebruik u het best uw gezond verstand.
 • Beperkte activiteiten, die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de onderneming, en minimale activiteiten, zoals het beantwoorden van telefoons of e-mails.

Hoe aanvragen?
U vindt een aanvraag formulier bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Vrijstelling sociale bijdragen
Uitstel of vrijstelling aanvragen van de sociale bijdragen kan eveneens via uw sociaal verzekeringsfonds. U kan dit doen via dezelfde linken als voor het overbruggingsrecht.

U kan uitstel van het betalen van uw kwartaalbijdragen bekomen voor een jaar. Concreet: sociale bijdragen 1ste kwartaal 2020 moeten uiterlijk 31/3/2021 betaald worden, sociale bijdragen 2 kwartaal 2020 uiterlijk 30/06/2021.
U dient voor het 1ste kwartaal dit aan te vragen voor 31 maart, voor het 2de kwartaal bij de betalingsuitnodiging.
LET OP: zo u wilt dat uw VAPZ-bijdragen 100% aftrekbaar blijven dit jaar, dient u uw sociale bijdragen dit jaar nog te betalen, en dus niet te wachten tot 2021.

Heeft u door het coronavirus tijdelijke financiële problemen zodat het voor u niet mogelijk is om de bijdragen te betalen, kan u ook een vrijstelling vragen. Vrijgestelde kwartalen tellen echter niet mee voor uw pensioenopbouw. Maar u heeft wel de mogelijkheid om deze bijdragen later binnen de 5-jarige verjaringstermijn bij te betalen, om zo uw pensioenrechten toch nog te vrijwaren.

LET OP: Geef de voorkeur aan vrijstelling.


STEUNMAATREGELEN VLAAMSE OVERHEID
Hinderpremie
Bedrijven (vennootschappen zowel als eenmanszaken) met een fysieke inrichting die verplicht moet sluiten omwille van de corana-maatregelen, hebben recht op een eenmalige premie van 4.000 Euro. Per bijkomende verplichte sluitingsdag na 5 april 2020 komt hier 160 Euro bij per sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. U kan deze premie aanvragen door in te loggen met uw e-ID, pincode en kaartlezer of itsme-app op volgende site: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

Corona Compensatiepremie
Deze premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een omzetdaling van minstens 60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000. Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn. Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/coronacompensatiepremie


STEUNMAATREGELEN BELASTINGEN
De fiscus liet op 18/03/2020 weten dat er voor de komende te betalen bedrijfsvoorheffing automatisch een betalingsuitstel verleend wordt van 2 maanden. Dit geldt eveneens voor BTW en de vennootschapbelasting.
U kan bijkomende evoluties volgen op volgende website: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Uitstel van RSZ 
Er is deels een automatisch uitstel en deels expliciet aan te vragen uitstel. 
LET OP:  bedrijven met voldoende liquide middelen, raden we af om uitstel aan te vragen!!
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-van-verschuldigde-betalingen-aan-de-rsz-coronavirus


KREDIETEN EN BANKEN

Betalingsuitstel krediet
De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin kondigden zondag 22 maart uitzonderlijke maatregelen aan om particulieren en bedrijven financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen komen door de coronacrisis.
Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet en van het hypothecair krediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.
Op voorwaarde dat de dossiers hiervoor in aanmerking komen.

 • wat betalingsuitstel exact inhoudt;
 • wie in aanmerking komt ombetalingsuitstel te kunnen aanvragen;
 • welke vormen betalingsuitstel kan aannemen;
 • wanneer betalingsuitstel kan worden aangevraagd en tot wanneer het betalingsuitstel kan worden opgenomen.

Meer info hierover vindt u op de volgende websites:
https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten
https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-hypothecair-krediet

Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.
Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.

PMV ondersteuning ingevolge coronavirus
Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus, of met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De economische impact is groot. Daarom gaat PMV haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten. Meer informatie op de website van PMV. (https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus)

Zo verleent PMV/z een betalingsuitstel van 3 maanden aan alle klanten die een Startlening (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/startlening), Cofinanciering (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/cofinanciering), of Cofinanciering+ (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/cofinanciering-0) hebben gekregen. Als kredietgever van een winwinlening (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/winwinlening) kan je, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verlenen aan de kredietnemer.

We hopen u te kunnen blijven informeren over de genomen maatregelen.
Het Accountantskantoor Team.

Deel dit artikel op

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze recentste artikels en nieuwsberichten.
Schrijf u hier in voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Naam + voornaam

Bedrijfsnaam

E-mailadres

Interesses

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.   Meer informatie   Akkoord